INNERBANPROJECTS

  • student
  • 20180301_084210
  • IMG_5533
  • scolarship02

מלגות ומענקים

תמיכה כספית ליחידים ומשפחות שנקלעו למשבר כספי לצד סיוע כספי לסטודנטים המהווה רשת תמיכה חיונית להשלמת הלימודים.

 

 

מלגות ומענקים


מלגות ומענקים
מלגת מחקר על בתחום ההתנדבות בישראל, יוגש באנגלית.
החל מהשנה השנייה בפרויקט, סטודנטים יכולים לקבל סיוע נוסף בתמורה להתנדבות.
סיוע לסטודנטים החל מהשנה השלישית ללימודיהם
קרן לימונדה, סיוע כספי לחולים בתקופת טיפולים
תמיכה כספית ליחידים ומשפחות שנקלעו למשבר כספי.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website