Esra

חדש

יחד
ננצח

לאחר האירועים הטרגיים של ה-7 באוקטובר, ESRA, הבית של דוברי אנגלית בישראל, היה בין הראשונים לסייע הן לנפגעי המלחמה הישירים והן לדוברי אנגלית בישראל. דו"ח פעילות בחירום - לחצו כאן

ישראל במלחמה
הנרצחים והחללים
2023

בשנת 2023...

10,482,000


השקעה בקהילה

5,035

ילדים וסטודנטים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

22,706

דוברי אנגלית

נהנו מפעילויות ושרותים לקליטה מיטבית

101,340

שעות התנדבות

הושקעו בקהילה

Slide

פרויקטים

עמותת ESRA פועלת לצמצם פערים חברתיים וחינוכיים בפריפריה גיאוגרפית ו/או חברתית בישראל, באמצעות פיתוח וניהול פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי ומצוינות, ובפיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות בסביבה בטוחה ומעודדת. בפרויקטים אלו, משתלבים עולים דוברי אנגלית, המרגישים חלק מועיל ותורם מהחברה הישראלית, ובכך מושגות שתי המטרות המרכזיות של העמותה.

השקעה 2022-מובייל

בשנת 2023 ...

10,482,000


השקעה בקהילה

5,035

ילדים וסטודנטים

שיפור הישגיים חברתיים וחינוכיים

22,706

דוברי אנגלית

נהנו מפעילויות ושירותים לקליטה מיטבית

101,340

שעות התנדבות

מושקעות בקהילה

Slide

ESRA מפתחת ומנהלת פרויקטים קהילתיים המתמקדים בחיזוק לימודי, תגבור והעשרה, בפיתוח מיומניות רגשיות חברתיות, בליווי ותמיכה אישית ותמיכה כלכלית, בסביבה בטוחה ומעודדת, במטרה להקנות להם הזדמנות שווה להתפתח חברתית וחינוכית.

Integration

החיבור שלכם לחיים בישראל בשילוב קהילת דוברי האנגלית לצד פיתוח רשת קשרים עסקיים וחברתיים. מזמינים אתכם לחוויות מרחיבות תחומי העניין, מהנות ומאפשרות קליטה וחבירה לחברה הישראלית וכל זאת לצד תרומה לקהילה, התנדבות ותמיכה אישית.

Communitylife

התנדבות למען הקהילה

עמותת ESRA מסייעת ומקלה על התאקלמותם והשתלבותם של עולים דוברי אנגלית בחברה הישראלית באמצעות רשת קהילתית תומכת, המציעה בין היתר: פעילויות חברה ותרבות באנגלית, שיפור מיומנויות והכרת המערכות הסובבות אותן, התנדבות איכותית בקהילה וסיוע אישי.

Our partners

השותפים שלנו