Social Services and activities for adults

שירותים חברתיים ופעילויות למבוגרים
הכשרה מקצועית למבוגרים בתחום התפירה.  
פעילות קבוצתית בה סורגים פריטי לבוש, בובות ושמיכות הנתרמים לילדים נזקקים, חיילים בודדים ופגיות בבתי חולים
 תמיכה וייעוץ מקצועיים, במסגרת מפגשים אישיים או באמצעות שיחת טלפון, בעלות סמלית לכל מפגש.  
מתנדבים מבקרים קשישים ומסייעים להם חברתית ותרבותית. 

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website