Social Services and activities for adults

שירותים חברתיים ופעילויות למבוגרים
הכשרה מקצועית למבוגרים בתחום התפירה.  
פעילות קבוצתית בה סורגים פריטי לבוש, בובות ושמיכות הנתרמים לילדים נזקקים, חיילים בודדים ופגיות בבתי חולים
פגישות אישיות, בעלות מסובסדת, לדוברי אנגלית המתמודדים עם טראומה ואתגרי החיים. השירות זמין גם בטלפון. בהנחיית פרופסור קלייר רבין.
מתנדבים מבקרים קשישים ומסייעים להם חברתית ותרבותית 

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website