• Project photos 2011 527
  • IMG_8087 - Copy
  • מכמורת
  • michmoret02
  • FB_IMG_1512686955496

תוכנית למצוינות מדעית

מסלול דו שנתי לנוער בעל פוטנציאל גבוה, בו לומדים ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, מדע ואקולוגיה במכללת רופין מבואות ים, מכמורת.  

רציונל

בני נוער בעלי פוטנציאל ומוטיבציה מהפריפריה הגיאו-חברתית אינם נחשפים לפעילויות העשרה לאחר הלימודים ובכך הולך וגובר הפער בינם לבין בני נוער אחרים. אלטרנטיבה איכותית לפעילויות לאחר שעות הלימודים וחשיפה לנושאים אקדמיים תורמת להרחבת אופקים והעשרת השכלתם.

יעדים 

חשיפה לתכנים אקדמיים בתחום המדעים. 
הרחבת אופקים.

גורמים להצלחה 

80% מהתלמידים מרגישים שהפעילות העשירה את ידיעותיהם. 
75% מהתלמידים ממשיכים בתוכנית במשך שנתיים. 
80% מהתלמידים מרגישים שהחומר הנלמד מעניין.

משך הפעילות

20 מפגשים של שעות שעות במהלך כל שנת הלימודים, במשך שנתיים.

קהל יעד

49 בני נוער בעלי פוטנציאל גבוה, מכיתות ז'-ט' מנתניה.

תוצאות

המשתתפים מרגישים שהתכנים אותם לומדים מעשירים ומסקרנים, בעיקר הפעילות המעשית בחוף ובמעבדה.
קיימת שביעות רצון גבוהה מהמדריכים ומהפעילות המעשית.
רוב המשתתפים מעוניינים להמשיך בפעילות בשנה הבאה.

מיקום

בית הספר למדעי הים של רופין, מכמורת.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website