• IMG_0814 (002)
  • מרכז מוסיקה
  • PC140020 - Copy
  • IMG_0832-(002)

מרכז ווליום

לימוד מוסיקה מקצועי וקורס D.J. לילדים ולנוער

רציונל

עולם המוסיקה משחק תפקיד מרכזי בעולמם של בני הנוער ומהווה אמצעי ביטוי משמעותי לגישות ולרגשות שלהם. "סגנון המוסיקה שאני שומע" לעתים קרובות מזוהה עם "קבוצת השייכות שלי" והיעדר חשיפה למוסיקה ישראלית עשוי להרחיק בני נוער מחבריהם.

יעדים 

הזדמנות לפיתוח הכישורים המוסיקליים של בני הנוער באמצעות האזנה, נגינה וקבלת הכשרה מקצועית. 
אלטרנטיבה ראויה לפעילויות לאחר הלימודים

גורמים להצלחה 

80% מבני הנוער מרגישים שהפעילות עוזרת להם לפתח את כישורי המוזיקה שלהם. 
80% מבני הנוער מרגישים שהמרכז מעניק להם פעילות מתאימה לשעות אחר הצהריים. 
70% מרגישים יותר בטוחים בעצמם.

משך הפעילות

 פעם בשבוע במהלך שנת הלימודים.

קהל יעד

 30 בני נוער בגילאי 12-18.

תוצאות

שביעות רצון גבוהה מהפעילות, המשתתפים מרגישים שהפעילות מהווה חלופה טובה לפעילות בשעות אחר הצהרים.
המשתתפים מרגישים שיפור בתחושת הבטחון העצמי והפעילות תורמת להתפתחות האישית של כל אחד ואחד. 

מיקום

חפציבה, נתניה.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website