• IMG_20170802_101045
  • moadonit
  • re

'אנגלית בכיף'

חוג העשרה שבועי באנגלית ופעילויות שיא במועדוניות רווחה

רציונל

ילדים במועדוניות שלאחר שעות הלימודים זקוקים לסיוע בהכנת שיעורי בית ולפעילויות חינוכיות, חברתיות והעשרה. פעילות מהנה באנגלית מעשירה את ידיעתם ומוסיפה להם ענין בשעות שאחרי בית הספר.

יעדים 

הקנית השפה האנגלית בצורה מהנה ומעשירה. 
שיפור הידע באמצעות פעילות אינטראקטיבית. 
פעילויות מיוחדות לילדים לאורך כל השנה.

גורמים להצלחה 

הילדים נהנים משיעורי האנגלית.
הילדים משתפים פעולה עם המורה.

משך הפעילות

 פעם בשבוע במהלך שנת הלימודים.

קהל יעד

20 ילדים בסיכון בגילאי 6-12 שנבחרו על ידי מחלקת הרווחה בעיריה.

תוצאות

שביעות רצון גבוהה מאוד מהפעילות
הילדים, בעיקר הבוגרים, אוהבים את הפעילות ומשתפים פעולה

מיקום

מועדוניות מוריה ופיטנגו, רחובות.

I approve the Terms & Conditions of ESRA's website