About-text

אודות עמותת ESRA

ESRAהחל את פעילותו בשנת 1979, כארגון חברתי של עולים ממדינות דוברות אנגלית במטרה לסייע לעצמם להתערות בחברה הישראלית. עד מהרה התרחב הסיוע גם לגלי מהגרים נוספים שהגיעו מברית המועצות ומאתיופיה, בכל תחומי קליטתם, שילובם והשתקעותם המבוססת בארץ.

ESRA כיום הינו הארגון ההתנדבותי הגדול ביותר של דוברי אנגלית הפועל בשני ערוצים מרכזיים: האחד הוא סיוע לעולים דוברי אנגלית בהתאקלמות והסתגלות בחברה באמצעות רשת קהילתית תומכת הכוללת: מערך חברה ותרבות, הנגשת שירותים, התנדבות וסיוע אישי, והשני הוא צמצום פערים חברתיים וחינוכיים בפריפריה.

עמותת ESRA, מייסדת העמותה ונשיאת הכבוד מרל גוטמן, זכו בפרסים רבים על ההשקעה בקהילה ועל תרומה לחיזוק החברה הישראלית, לרבות פרס הנשיא להתנדבות, על התנדבות וסיוע רב שנים בקליטת עליה. להלן מכתבי הוקרה לרגל חגיגות 40 שנה לעשייה החברתית.


אימפקט במציאות החדשה

ESRA הגיבה ביצירתיות ובמהירות למציאות המשתנה, והתאימה את התוכניות ושירותים לאון ליין, הרחיבה את שירותי הרווחה וממשיכה להפעיל פרויקטים כמו "סטודנטים בונים קהילה", המונעת נשירה ו "ע.ז.ר.ה. באנגלית" המשפרת את ההישגים הלימודיים באנגלית בשיתוף משרד החינוך.

ESRA עושה שינוי

ESRA עושה שינוי

מייסדת ESRA ונשיאת הכבוד מרל גוטמן, זכתה בפרסים רבים, כולל פרס הנשיא להתנדבות, התרומה של ESRA לחברה הישראלית ולקליטת עולים.
להלן מכתבי הקרה ותודה לעבודתינו למען הקהילה
מייסדת ESRA ונשיאת הכבוד מרל גוטמן, זכתה בפרסים רבים, כולל פרס הנשיא להתנדבות, התרומה של ESRA לחברה הישראלית ולקליטת עולים.
שמחים לשתף בכמה מכתבי תודה